Amir Telibečirović

Intervju: Dr Imad Hassan

Darwinova teorija se poklapa sa Kur'anom, Jevanđeljem i Torom

http://www.shajaracode.com/shajara-preview.html

16.05.2012.

(http://www.e-novine.com/intervju/intervju-drustvo/64738-Darwinova-teorija-poklapa-Kuranom-Jevaneljem-Torom.html)

Samo djelimično razumijem zašto su neki vjernici i religijski lideri protiv Darwina. Komunisti su u prošlosti pravili dogmu od njega, zloupotrijebivši ga za svoju politiku, čineći od njegovih učenja novu religiju pod nazivom darvinizam, koju su potom nametali drugima. Zato danas ljudi u neznanju i predrasudama odbacuju sve u vezi s njim. E, pa ja pravim razliku između Darwina i darvinizma

„Ako se u BiH i na Balkanu nastavi trend laganog izbacivanja teorije evolucije Charlesa Darwina iz školskih lekcija, to će biti loše za obrazovanje novih generacija. Mislim da znam barem dio rješenja za taj problem“ Poručuje nam dr. Imad Hassan, britanski antropolog, psihijatar i mikrobiolog, sudansko-egipatskog porijekla. Hassan je, naime, već neko vrijeme u središtu pažnje britanskih naučnih, ali i teoloških krugova. On je objavio niz knjiga koje se tiču odnosa moderne nauke, duhovnosti i racionalog poimanja Kur'ana, Jevanđelja i Tore. Sada se vijest o tome prenosi na druge zemlje. Međutim, knjiga kojom je najviše skrenuo pažnju na sebe zove se Shajara Code Decoded, (Dekodirana Šadžara Šifra). U njoj je na skoro 500 stranica, detaljno i argumentovano objasnio kako se učenje Charlesa Darwina o evoluciji, uklapa u tumačenje religijskih svetih knjiga, ali ne bilo koje tumačenje. Najviše se posvetio Kur'anu, jer mu je arapski maternji jezik, pa ga je lakše izučavao i gramatički i fonetički. Nakon što je knjiga izašla, prije oko četiri godine, najprije su je verbalno osudili tvrdokorni ateisti sa jedne, i religijski konzervativci sa druge strane. I jedni i drugi su našli zajedničku metu za verbalno pljuvanje, ali iz različitih pobuda. Moderni darvinisti su smatrali da se Darwin ne treba miješati sa religijom, jer je, po njihovom tumačenju, on bio zakleti ateista. Religiozni konzervativci, kršćanski i muslimanski ponajviše, smatrali su da je Darwin, kako to popularno kažu, – ‘materijalističko zlo’ čije učenje ne treba dovoditi u vezu sa svetim spisima. No, kako to nerijetko biva, ovakvi napadi su pomogli da se javnost još više zainteresuje za knjigu. Ubrzo nakon toga, a to traje do danas, dr. Hassana su počeli pozivati da gostuje na raznim TV kućama, počevši sa BBC-jem. Ponuđeno mu je da predstavi svoje zamalo pa revolucionarne teorije. Knjiga je objavljena na engleskom i na arapskom jeziku, a pregovara se i oko turskog izdanja. Broj onih koji smatraju da je knjiga na razuman način približila teoriju evolucije i teoriju kreacije, porastao je i, kako sam Hassan tvrdi, ima ih daleko više od protivnika. Jedan od razloga zašto bi želio da se prijevod knjige jednog dana pojavi u BiH ili u regionu Balkana, jeste njegovo saznanje o sve većem negiranju Darwinove teorije u ovdašnjem školstvu, uz istovremeno nametanje vjeronauke, donekle temeljene na mitovima. On kaže da ima još razloga zašto bi se trebao promijeniti taj odnos u balkanskim društvima.

Darwin je bio i naučnik i vjernik „Samo djelimično razumijem zašto su neki vjernici i religijski lideri protiv Darwina. Komunisti su u prošlosti pravili dogmu od njega, zloupotrijebivši ga za svoju politiku, čineći od njegovih učenja novu religiju pod nazivom darvinizam, koju su potom nametali drugima. Zato danas ljudi u neznanju i predrasudama odbacuju sve u vezi s njim. E, pa ja pravim razliku između Darwina i darvinizma“ – kaže dr. Hassan. Za njega Charles Darwin nije bio ni ateista niti religiozna osoba. On je samo napustio crkveno učenje u korist nauke, ali nije napustio vjeru.

„Prostudirao sam njegove stare spise i dnevnike. On nije negirao vjeru, više je bio agnostik i smatrao je da ima više logike u nauci i prirodi, čovjeku i prirodnim pojavama nego u crkvi kao ustanovi. Za BiH sam otkrio da tamošnje vjerske zajednice, odnosno njihovi predstavnici, forsiraju vjeronauku kao tobože neku zamjenu za nametnuta učenja iz prethodnih režima. Što se tiče Islamske zajednice u BiH, čuo sam da se podupiru djela turskog pisca Haruna Yahye, koji se predstavlja kao muslimanski filozof i učenjak, a zapravo nanosi štetu i obrazovanju vaše djece kao i širom svijeta“ – napominje dr. Hassan.

I zaista, djela Haruna Yahye prevedena na bosanski jezik, u kojima on otvoreno demonizira sve što je u vezi sa Darwinom, mogu se naći u nekoliko bh. gradova. Knjige se nalaze uz džamijske knjižare i kioske, kao i na štandovima književnih sajmova. Yahya piše o vjerskoj tematici, i neovisno od užeg fokusa njegove knjige, u svakoj od njih kao najveće svjetsko zlo predstavlja materijalizam koji je temeljen na Darwinovoj nauci.

„Ne znam za koga radi Harun Yahya, ali taj samoljubivi čovjek nanosi štetu i poimanju islama u današnjem svijetu, iako potencira svoje muslimanstvo. Zbog njega mnogi teško spajaju islam sa naukom, a ja argumentovano dokazujem u svojoj knjizi da su islam i nauka, pogotovo prirodne nauke, neraskidivo povezani. Na žalost, širom arapskog svijeta danas dominira više mitološko nego razumno i naučno shvatanje Kur'ana, slično kao i u mnogim kršćanskim crkvama te još nekim religijama“ – kaže dr. Hassan.

„S druge strane, – upozorava on, – „to zloupotrebljavaju naučnici koji su skloni rigidnom ateizmu i pretjeranom materijalizmu. Na primjer Richard Dawkins, čije sam ograničene stavove javno suzbio svojom drugom knjigom. Da je Darwin danas živ, odrekao bi se mnogih samozvanih naučnika, kao što se nekad odrekao crkvenih mitova“.

Dio rješenja za tu, nazovimo je rupu u ovdašnjem obrazovnom sistemu, on nudi u svojoj knjizi. Kaže da je tamo sve jasno rečeno i objašnjeno, bez nametanja i bez isključivosti. Već je pokušavao ostvariti kontakt sa nekim izdavačkim kućama u BiH, vezano za mogući prijevod ili distribuciju knjige, ali kaže da nije bilo odgovora. „Nekoliko bosanskih izdavača, prevodilaca i distributera, ne bih sada navodio njihova imena, nisu prihvatili moju ponudu. Za neke od njih djelo nije dovoljno profitabilno, što je razumljivo za tako malo tržište i za prateću krizu. Ali ću i dalje biti strpljiv. Imam još kontakata u vašim krajevima. Na Zapadu knjiga dobro kotira, a sve više i na Bliskom istoku. Nadam se da, dok BiH ili širi balkanski region dođu na red, neće biti kasno za generaciju djece koju će isključivost današnjeg vjeronauka dovesti do isključivosti u njihovom kasnijem obrazovanju“ – rekao nam je.

Zajednički neprijatelj“ za tri religije Što se tiče regionalnog stanja, u Srbiji se na nekim televizijama javno prikazivale emisije za djecu sa naslovom „Deco, Darvin nije imao pojma.“ Sadržaj programa je navodno djelimično uređivala Srpska pravoslavna crkva. U Hrvatskoj, nezavisna udruženja koja podupiru sekularizam zabilježila su redovnije propovijedi katoličkih svećenika protiv Darwinovog učenja, sa tendencijom da to preraste u kampanju. Kako je već navedeno, Islamska zajednica BiH u većini svojih džemata vjernicima nudi mogućnost kupovanja djela turskog autora Haruna Yahye. Sam Yahya se u svojim knjigama obilato koristi činjenicom da su kineski komunisti, sovjetski staljinisti i njemački nacisti vadili iz konteksta dijelove Darwinove teorije za primjenu svojih ideologija.

O porodičnom stablu čovječanstva Knjiga „Shajara Code Decoded“ Imada Hassana, pored dokazivanja Darwinove teorije evolucije kroz Kur'an i staro izdanje Biblije, nudi i zanimljivo viđenje priče o Adamu i Evi. Hassan, naime, tvrdi da se u Kur'anu ne spominje Eva, odnosno Hava na arapskom, nego da je ona naknadno naslijeđena u arapskoj kulturi iz hebrejskih priča koje su pretvorene u mitove i neprecizne prijevode. Samo ime Adam, zapravo nije lična imenica nego riječ koja na arapskom i još nekim semitskim jezicima označava nešto ‘promjenjivo,’ odnosno ‘konvertibilno.’ Time ova knjiga ukazuje da se riječ adam odnosi na skupinu više ljudi, ne samo na jednog čovjeka. Oni su, navodno, u jednom historijskom razdoblju postepeno konvertirali kako im naziv kaže, odnosno evoluirali su i fizički i mentalno. Taj dio knjige se najviše dovodi u vezu sa Darwinovom poznatom tezom o čovjekolikom majmunu i njegovoj evoluciji do ljudskih bića kakva su danas. Pojam Shajara/Šadžara označava na arapskom jeziku porodično stablo. Ono se odnosi na genetsko stablo do perioda adama i nakon. Pretpostavlja se da je u pogrešnom prevođenju ova riječ protumačena kao stablo jabuke. Odatle, smatra Hassan, potiče popularno vjerovanje da su Adam i Eva ubrali jabuku sa Shajare kao biljnog drveta, a ne da su se razmnožavali kroz porodično stablo. Pritom riječ adam na arapskom ima neutralnu spolnu odrednicu. Odnosi se na promjenjivost ljudi, dakle i na muškarce i na žene podjednako, unutar grupe osoba. Inače, nekoliko vijekova prije rođenja Charlesa Darwina, poznati islamski učenjak Ibn Arebi napisao je knjigu o evoluciji današnjih ljudi od čovjekolikih majmuna, navodeći da su i jedni i drugi, kao i sva živa bića, potekla od jedne zajedničke ćelije prije njenog prirodnog razmnožavanja. Usput, Hassan u knjizi napominje da svijet nije nastao incestom između potomaka Adama i Eve kako se danas popularno vjeruje, to jest između braće i sestara, nego između više promjenjivih ljudskih jedinki koje nisu bile u međusobnom srodstvu. Zanimljivo je ovdje primjetiti da službene svjetske religije osuđuju incest, a istovremeno propovijedaju o nastanku čovječanstva preko incesta.

Duhovna fuzija protiv neznanja Doktor Imad Hassan je rođen u Sudanu, a odrastao je u egipatskosudanskoj porodici. Kada je diplomirao medicinu na Univerzitetu u Kartumu, preselio se u Veliku Britaniju i tamo ostao živjeti. U svojoj karijeri bavio se mikrobiologijom i psihijatrijom, nakon čega je pokazao interes i za filozofiju. Iako musliman, išao je na kurs izučavanja Biblije, jer je, kako kaže i sam, tako iskazivao poštovanje prema jednom od društvenih obilježja sredine u kojoj je živio. Usput je vodio duhovne i filozofske razgovore sa lokalnim intelektualcima, nakon čega je shvatio da mnogi zapadnjaci slabo poznaju Islam. Osjetio se uvrijeđen agresivnim stavovima pojedinih muslimana iz njegovog okruženja, koje je nazvao neznalicama jer su dali svoj doprinos slabijem razumijevanju Islama na Zapadu. To ga je nagnalo da se specijalizira u oblasti filozofije komparativne religije, nakon čega je pokušavao pisanjem i predavanjima da objasni i muslimanima i zapadnjacima da je zapravo njihov zajednički neprijatelj – neznanje.

**

Amir TelibečirovićINTERVJU – IMAD HASSAN, MISLILAC

Charles Darwin je umro kao musliman

(http://www.e-balkan.net/kultura/205-charles-darwin-je-umro-kao-musliman.html)

23. februar 2010.
Autor knjige „Dekodirana Shajara šifra” objašnjava zašto   pripadnicima Abrahamskih religija Darwinovo učenje ne bi trebalo biti stranoJedno od brojnih podjela na vjernike i ateiste u   današnjem svijetu i vremenu očituje se u podjeli na pristalice i protivnike   Teorije evolucije Charlesa Darwina. Dok se širom svijeta vode beskonačne   rasprave o tome da li je čovjek evoluirao od majmuna-(ili majmun od čovjeka,   kao u slučaju BH političke scene) ili je potomak Adama i Eve, britanski   doktor medicine Imad Hassan nedavno je napisao i objavio knjigu koja bi mogla   podjednako uzdrmati i pozicije samozvanih branilaca Darwinovog nasljeđa, i pozicije   dogmatski ograničenih vjernika vodećih svjetskih religija, a naročito nekih   muslimanskih učenjaka. On argumentovano tvrdi da je Darwinovo učenje   kompatibilno sa mnogim surama iz Kur'ana iako to i naučnicima i vjernicima   danas može zvučati čudno. Dr. Hassan čak tvrdi da je po širem shvatanju   Islama, ako se posmatra izvan dogme i ortodoksije, i sam Darwin bio musliman.   Doktor Imad Hassan potiče iz Sudana, a odrastao je u egipatsko-sudanskoj   porodici. Nakon što je diplomirao medicinu na Univerzitetu u Kartumu,   preselio se u Veliku Britaniju i tamo ostao živjeti. U svojoj karijeri bavio   se mikrobiologijom i psihijatrijom, nakon čega je pokazao interes i za   filozofiju. Iako musliman, išao je na crkveni kurs izučavanja Biblije, jer   je, kako kaže i sam, na taj način iskazivao zanimanje i poštovanje prema   dijelu kulturološkog obilježja sredine u kojoj je živio, neovisno od svojih   vjerovanja. Usput je vodio duhovne i filozofske razgovore sa lokalnim   intelektualcima, nakon čega je shvatio da mnogi zapadnjaci slabo poznaju   Islam. Osjetio se uvrijeđen agresivnim stavovima pojedinih muslimana iz   njegovog okruženja, koje je nazvao neznalicama, a koji su dali svoj doprinos   slabijem razumijevanju Islama na Zapadu. To ga je nagnalo da se specijalizira   u oblasti filozofije komparativne religije, nakon čega je pokušavao pisanjem   i predavanjima da objasni i muslimanima i zapadnjacima da je neznanje njihov   zajednički neprijatelj. Potom je skupa sa svojim bratom Alaadinom u Sudanu   objavio knjigu na arapskom jeziku naslova Azan AlAnaam, što bi u grubom   prijevodu značilo ‘Uši od Stoke’. Smatrajući to izdanje nedovoljno jasnim,   dr. Hassan je odlučio prevesti knjigu na engleski jezik, što je i učinio   prije nekoliko mjeseci. Knjiga je izašla pod naslovom Shajara Code Decoded –   (Dekodirana Šadžara šifra). O značenju tog naziva, kao i o sadržaju knjige   koja već izaziva raznolike reakcije u britanskoj javnosti, dr. Hassan rado   govori, kao što se vidi u ovom interviewu.

Šta je bilo presudno u vašoj odluci da napišete i objavite Shajara Code   Decoded, i šta je znacenje rijeci shajara?

Dva slučajna faktora. Najprije sam imao izvanredno životno iskustvo kada   sam upoznao sveštenika Terrya Caseya. On je bio vrlo skeptičan u vezi sa   doslovnim, bukvalnim tumačenjem današnje Biblije kao istine. Nakon   višemjesečne debate, dok je bio trajno bolestan od raka, shvatio je da je on   zapravo musliman, ali dugo nije bio svjestan toga, kako je rekao. Njegova   izjava me zapanjila, i od tada sam rasvjetljavao lična uvjerenja mnogih   naučnika koji su napustili formalno Krščanstvo i Judaizam, ali i dalje vjerujući   u jednoga Boga Abrahamovog. Neki od njih su bili Newton i Darwin, čija je   vjera ostala misterija za mnoge ljude do dan-danas. Da su kojim slučajem i   oni imali slične intelektualne debate o stvarnoj poruci Islama, vjerovatno bi   došli do istog zaključka. Drugi faktor je uslijedio par mjeseci nakon tog   sveštenikovog zaključka o sebi, kada je on preminuo. Moj brat Alaadin objavio   je tada malu knjigu na arapskom jeziku, u Sudanu, pod naslovom Hadž –   hodočašće, putovanje prvih inteligentnih predaka od doline Arefat do njihovog   prvog doma. U svojoj knjizi Alaadin otkriva značenje mnogih misterioznih sura   u Kur'anu, a koje se odnose na hodočašce na način koji je teško odbaciti,   naglašavajuci kako je cijela ceremonija zapravo kretanje stopama drevnih   predaka. Njegova knjiga je ipak trebala dati više objašnjenja o tome odakle   su ti preci došli. Počeo sam da popravljam njegovu knjigu, dodajući svemu   tome teoriju o porijeklu stvaranja, završavajući sa otkrivanjem izvora   stvaranja od jedne žive zajedničke ćelije koja se razvila do kreacije tih   predaka. Na taj način se Darwinova teorija poklopila sa našim otkrićima, i   postao sam uvjeren da su zaključci do kojih je i Darwin došao bili uzvišena   inspiracija. Shajara je arapski naziv za drvo, odnosno stablo. Kur'an govori o   zabrani Ademu/Adamu i njegovoj partnerici, koja inače nije imenovana kao Eva   iliti Hava, da pristupe toj shajari. Korijen riječi shajara također označava   i interakciju ili integraciju. Naše analize pokazuju da je ono što je Ademu i   njegovoj partnerici bilo zabranjeno zapravo bio fizički odnos ili seksualna   interakcija, ali im nije zabranio da jedu voće sa drveta, kao što je to   pogrešno shvaceno iz Tore, a poslije prihvaceno od strane Arapa.

Kakve su bile prve reakcije na Vašu knjigu od strane muslimana u Vašem   susjedstvu i šire, a kakve od strane darvinista, evolucionista i ateista?

Muslimani su uglavnom svjesni da u svom arapskom izvorniku Kur'an sadrži   više misterija nego što islamski učenjaci znaju. Pritom, hodočašće je postalo   misterija mnogim muslimanima današnjice, u modernim vremenima kada je   uobičajeno da se preispituju racionalnosti iza svake vjere. Naša knjiga je   izazvala dosta pozitivnih reakcija, naročito preko jednog poznatog arapskog   internet bloga, na kojem sam bio gost prije godinu dana, što je privuklo   stotine hiljada posjetilaca koji su se uglavnom slagali sa našim nalazima.   Svakako bilo je i dogmatika koji radije ne bi da razmišljaju, ali oni ionako   nisu uspjeli ništa bez vlastitih argumenata. Darvinisti, među kojima su   većinom zapadnjaci, bili su dosta skeptični smatrajući naše napore očajničkim   pokušajima da se stvori naučna vrijednost za mrtve religijske knjige. Ovo   uglavnom dolazi od onih zapadnjaka koji vide Kur'an na isti nacin kao što   vide i modernu Bibliju. Oni nisu svjesni da je Kur'an i dalje otvoren za   nova, moderna i senzibilna ponovna tumačenja u svom arapskom izvorniku.

Vi ste napisali Darwin je preminuo kao musliman, samo što nije bio   svjestan toga, nakon što je napustio crkvenu dogmu i izjavio da je agnostik.   Zamolio bih Vas da ovo pojasnite prvenstveno čitaocima koji bi istovremeno   bili i zainteresovani i zbunjeni tom izjavom, bilo da su muslimani ili ne.

Riječ Islam je arapski pojam za pokoravanje miru. To se ne odnosi toliko   na konkretnu vjeru, religiju, koliko se odnosi na stanje uma. U Kur'anu se   više puta ponavlja da je naš otac Abraham taj koji je imenovao muslimanom   svakoga ko ide njegovim stopama u monoteizmu. Kur'an također spominje da   postoji zapravo jedna te ista uzvišena poruka – Islam, sa mnogim poslanicima   koji su pronosili istu poruku u različitim vremenima. Mojsije i Isus su,   prema Kur'anu, također muslimani. Kasniji kršćani i jevreji su modificirali   svoje knjige dodacima, što je rezultiralo savremenim Kršćanstvom i Judaizmom,   kakve ih znamo danas. Ko god preispita ove religije i vrati se na originalni   Abrahamov monoteizam, ta osoba je musliman. Darwin je krenuo tim putem i   završio kao neko ko vjeruje u uzvišenu silu koja zapravo nije Isus,   odbacujući formalno Kršćanstvo i dogmu koja je vremenom dodata Isusovom učenju.   To Darwina jednostavno čini muslimanom, a da toga nije bio ni svjestan.

U Vašoj knjizi spominjete da je slavni islamski naučnik iz 13. stoljeća,   Ibn Arebi, u svoje vrijeme pisao o evoluciji čovječanstva od majmuna, dakle   vijekovima prije Darwina. Na koji način bi se mogla uskladiti njegova pisanja   sa Darwinovim?

Zapravo ni Ibn Arebi ni Darwin nisu pisali da je čovjek evoluirao   doslovno od samog majmuna. I jedan i drugi su tvrdili prvenstveno da su i   čovjek i majmun, te i ostala živa bića, evoluirali iz jednog zajedničkog   izvora, iz te ćelije. Ibn Arebi je pisao da su majmuni bili završetak   životinjske evolucije, dok je linija kojom su nošeni naši preci iz   zajedničkog izvora dodatno evoluirala u ljude iz prethodnog obličja   intervencijom božanske sile. Mislim da je najbolji način za usklađivanje   njihovog pisanja da se ti spisi razumno udalje i od uticaja dogmatskih   religijskih tumača i od dogmatika među naučnicima. Obojica su bili veliki   učenjaci u svom polju djelovanja i ostavili su veliko blago znanja čovječanstvu.   Iskrenost je neophodna pri rasvjetljavanju njihovih otkrića i učenja. Teorija   darvinizma čisti je naučni rad koji je bio previše izložen očajnim ateistima   koji su učinili sa njim ono što nije bilo predviđeno da se radi.

U današnjoj BiH, mnogi službeni predstavnici tri vodeće vjerske zajednice   – islamske, pravoslavne i katoličke, prema vlastitim doktrinama zajedno se   protive ideji Darwinovog učenja u ovdašnjim školama. Sa druge strane,   sekularisti koji brane Darwina to rade uglavnom sa pozicije ateizma prema   nekadašnjim komunističkim tumačenjima da je i Darwin bio ateista. Šta bi bila   Vaša poruka i jednima i drugima?

Poznate su mi od ranije te vrste nesuglasica na Balkanu. Moja poruka   naučnicima je da poštuju svoje naučno polje djelovanja i da budu iskreni pri   iznošenju ograničenih naučnih činjenica, neovisno od svojih eventualnih   ličnih antireligijskih stavova. A vjerskim učenjacima poručujem: sa svojim   osobnim rigidnim stavovima nanijeli ste veću štetu religiji nego oni za koje   se smatra da nemaju vjeru. Obje strane trebaju biti više iskrene. Iskrenost   preminulog Terrya Caseya, sveštenika koji me inspirisao da napišem ovu   knjigu, je najbolji primjer.

Dio Vaše knjige bavi se tumačenjem Adama i Eve iliti Adema i Have, pomoću   Biblije, Kur'ana, logike i nekih naučnih činjenica. Kako to učiniti   istovremeno prihvatljivim i za skeptike i za vjernike?

Nauka kroz vijekove je proizvod ljudskih istraživanja i otkrića. Biblija   i Kur'an su najuticajnije knjige u ljudskoj historiji. Neovisno od svoje   vjerske orijentacije, svaki iskreni naučnik ne bi trebao odbaciti ove knjige,   čak i ako bi ih smatrao produktom nekih genijalaca svog vremena a ne   božanskim objavama. I mi ih danas trebamo iznova pročitati otvorenog uma, i   probati da ih razumijemo na način na koji to drevni ljudi nisu mogli,   uzimajući u obzir problem davnih prijevoda.

Pored ostalog, knjiga nudi pojašnjenje pozadine obavljanja hadža u Meki i   povezanosti hodočašća sa evolucijom pračovjeka.

Očekujete li više negiranja ili više prihvatanja takve interpretacije?

Negiranje nije moguće. Riječ za hodočašće na arapskom jeziku je hadž, što   doslovno znači: konačni argument i dokaz. Učenjaci kroz vijekove nisu uspjeli   objasniti šta ovi misteriozni rituali dokazuju. Jednom kada se smisleno   objašnjenje ponudi, suprotni stavovi će biti bez argumenata za negaciju, bez   obzira kako to bilo šokantno nekome. Broj kur'anskih sura iz arapskog   izvornika koje smo koristili za potrebe objašnjenja je veliki. Većina ovih   sura su prije djelovale kao da su bez značenja.

Šta je znacenje broja šesnaest u vašoj rečenici – Božanska sila je   odabrala 16 muškaraca i 16 žena da budu preoblikovani od majmuna u   inteligentna ljudska bića?

To je bila zadnja misterija koju smo dekodirali nakon što je cijela priča   postala jasnija. Hadž je sastavljen od nekoliko uvezanih činova tokom kojih   hodočasnici djeluju primitivno na nekoliko dana. Našim tumačenjem se tvrdi da   ovo ponašanje predstavlja prve inteligentne pretke. Kada hodočasnici prave   greške, to se popravlja žrtvovanjem životinje iz „Al-Anaam”, što   podrazumijeva samo ove životinje: krava, kamila, koza i ovca. Kada se   ispravljaju greške počinjene tokom obavljanja hadža, treba znati da svaka od   ovih životinja ima misteriozno određenu numeričku vrijednost. Kur'an često   ističe broj osam među pripadnicima AlAnaam. Naša istraživanja su pokazala da   je broj osam dostavljen prvoj inteligentnoj porodici. Kada se koordiniraju   numeričke vrijednosti svakog člana ove grupe tokom hadža, izračunamo zbir   originalne porodice, čijim stopama se hodočasnici kreću, porodice koja je   posjedovala prvih osam iz Al-Anaam. Zbir je šesnaest muških i šesnaest   ženskih pojedinaca. Ovo je složeniji dio, i može biti potpuno shvaćen samo uz   detaljnu analizu iz knjige. Ali, ovo također znači da čovječanstvo nije   nastalo incestom između braće i sestara, kako mnogi smatraju, nego spajanjem   različitih grupa od trideset i dvoje ljudi.

*preuzeto iz magazina Start

Advertisements

One response »

  1. Zanimljivo. To da su komunisti prihvatili (itd.) Darwina i darvinizam nije toliko znacajno, koliko to da su biolozi 20. stoljeca razvili njegovu teoriju u neku vrstu religije, (najpoznatiji proponent im je britanski biolog R. Dawkins)…..Prema tome, mozemo i prihvatiti da je isti prihvacen od drugih religija…Mnogi ugledni znanstvenici ne prihvataju takav darvinizam…

    A sto se tice tvrdnji Dr Hassana – knjige se prodaju, religija je popularna a papir trpi sve !! (N.O., dipl. biolog)

Komentariši

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava / Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava / Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava / Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava / Promijeni )

Povezivanje na %s