VANZEMALJCI – BAZA DULCE 

http://www.galaksija.com/projekat/plavaplaneta6.htm 

Dati materijal dolazi od osoba koje znaju za postojanje podzemne baze Dulce. To su ljudi koji su radili u laboratorijama, ljudi koji su oteti i dovedeni u bazu, ljudi koji su pomagali u konstrukciji baze, osobe iz obavještajnih službi (NSA, CIA, itd…), te određeni NLO istraživači. Ova informacija je namjenjena onima koji se ozbiljno interesuju za bazu Dulce. Zbog vaše lične zaštite, savjet je da “budete oprezni” prilikom istraživanja ovog kompleksa. Tekući izvještaj napravljen je od strane J. B. III. (Kod : SR24.3B7).

  Ovo postrojenje predstavlja genetički laboratorij i povezan je sa Los Alamosom, pomoću tzv. Tube-Shuttla. Dio istraživanja je vezan za genetske posljedice koje se javljaju usljed radijacije (mutilacija i ljudska genetika). Istraživanja također obuhvataju i proučavanje vanzemaljskih subjekata. U septembarskom izdanju iz 1950. “Efekti atomskog oružja”, napravljenom u saradnji sa američkim sekretarijatom odbrane i američkom komisijom za atomsku energiju, a pod supervizijom Los Alamoskog naučnog laboratorija, govori se o opravdanosti postojanja podzemnih baza. Na stranici #381 piše slijedeće: “Ne postoje poteškoće u konstrukciji i izgradnji različitih vrsta podzemnih objekata. Objekti mogu biti izgrađeni u postojećim rudnicima ili se oni dodatnim iskopavanjem mogu prilagoditi za tu svrhu.”

UHVAĆENI NA DJELU

  Prije više stoljeća, ljudi sa površine zemlje (neki kažu da je riječ o Iluminatima) su sklopili pakt sa vanzemaljcima koji se skrivaju duboko pod Zemljom. Vlada SAD-a je 1933. godine, pristala da mijenja ljude i životinje u zamjenu za vanzemaljsku tehnologiju, te im omogućila da koriste neometane podzemne baze na zapadu SAD-a. Posebna grupa je ljudi od strane vlade SAD-a je oformljena kako bi sklopila dogovor sa vanzemaljskim bićima. Godine 1940, “Alien Life Forms” (ALFs) počinju svoje operacije i kretnje, koje su do tada ugl. bile koncentrisane na području centralne i južne Amerike, polako prebacivati na područje SAD-a.

  Kontinentalna raspodjela je veoma značajna za ove specifične entitete, a jedan od razloga za to jesu stijene koje u sebi sadrže magnetne osobine te visoko-energetsko stanje plazme. Područje SAD-a im odgovara zbog velike koncentracije prirodnih izvora energije (munje, uragani…), zbog mnoštva podzemnih voda i sistema velikih špilja, područja atmosferskih jona itd…

ČIJI JE OVO PLANET !?

Ova specifična vrsta vanzemaljaca sebe naziva domorocima. Oni su antička vrsta, potomci humanoidnih reptila, nastali njihovim miješanjem sa nešto primitivnijom rasom Uni-Terestrijalaca, koji su uspjeli preživjeti. Naime, oni predstavljaju nepovjerljivu vrstu koja manipuliše agentima plaćenicima iz druge vanzemaljske kulture tzv. Draco-ima, koji su došli na Zemlju kao njihova drevna predstraža prije dolaska pravih Uni-Terestrialsa, kako bi je koristili kao svoj poligon ili rejon koncentracije. Međutim, vanzemaljske kulture se spore oko toga čiji program je najbolji i čiji se program treba prihvatiti u smislu za što i šta bi kao takva, planeta Zemlja njima trebala predstavljati. Baza Dulce predstavlja zajedničku bazu vlade SAD-a i vanzemaljaca. Ona nije jedina koja je sagrađena u suradnji sa vanzemaljcima. Druge baze se nalaze smještene u Koloradu, Nevadi, Arizoni, na Aljasci itd…

TAJNE AKTIVNOSTI OKO BAZE DULCE

Početkom ljeta 1947. godine, vojne trupe su počele dolaziti u to područje. Lokalno stanovništvo se prisjeća da je vojska izdradila cestu kojom su svakodnevno prolazili kamioni, koji su prevozili različitu opremu. Na sebi su imali oznaku firme “Smith Corp” iz Paragos Springsa, Kolorado. Takva firma danas ne postoji niti postoje ikakvi podaci o njoj i špekuliše se da je njihovo prisustvo na tom području i navodni rad oko nabavke balvana za drvnu industriju, ustvari bio paravan za izgradnju baze, jer nije primijećen niti jedan balvan kojeg su prevozili, već samo teška mehanizacija. Kasnije je ta cesta blokirana i uništena.

R&D I VOJNI INDUSTRIJSKI KOMPLEKS

Firma “Randr Corp.” je bila u ključena u izradu geološke studije o podgodnosti i sastavu tla oko obližnjih jezera radi mogućeg iskorištavanja u gradnji baze. Većina jezera u blizini Dulce-a su vještački stvorena po zahtijevu vlade SAD-a, a kao pomoć “za” indijance koji tu žive. Također, tu je i najveći generator prirodne energije, brana na Navahu, kao i izvorište Elvado koje predstavlja podzemni ulaz u bazu Dulce.

Napomena :

Ako je kompanija Rand majka “rezervoara pameti”, onda se “Ford Fondacija” mora smatrati za oca.

  Randova tajnovitost se ne odnosi samo na njihove izvještaje, nego je to primjetno na njihovim konferencijama i sastancima. Na strani #645, projekta Rand, koji se odnosi na izgradnju podzemnih kompleksa piše slijedeće: “Avioni, brodovi i automobili su dali čovjeku mogućnost da njima putuje po površini Zemlje, dok će mu tuneli i mašine za bušenje, otvoriti vrata u podzemni svijet.”

  Napomena :

 • U septembarskom izdanju magazina OMNI iz 1983. na strani 80, prikazana je slika “podzemne” Los Alamoske nuklearno pogonjene mašine, koja je u stanju probušiti svaki kamen (stijenu) na koji naiđe, tako što vrši njegovo “topljenje” tj, kamen se pretvara u vruću magmu, te nakon prolaska mašine – hladi i učvršćuje. Rezultat toga je tunel sa savršeno glatkim oblogom. Ovi tuneli se uglavnom koriste za tzv. Tube–Shuttlove, na elekro-magnetni pogon, kojima je moguće putovati na velike udaljenosti velikom brzinom (naravno podzemnim putem). Spomenuti tuneli povezuju tzv. “carstvo” podzemnih kompleksa. Također, tajni projekat “Nojeva Arka” koristi ove Tuba-Shuttleove kako bi se povezao sa stotinama podzemnih bunkera i bušotina, koje se nalaze na raznim mjestima na Zemlji. Potpuno isti sistemi tajnih podzemnih kompleksa su izgrađeni na Mjesecu i Marsu, a mnogi od njih predstavljaju čitave gradove sa ulicama, pločnicima, jezerima, autima na električni pogon, zgradama, te trgovinskim centrima.

Na simpozijumu održanog od strane Rand-a, bilo je preko 650 prisutnih uzvanica, čiju su većinu činili predstavnici uglednih industrijskih kompanija kao :

 • General Electric
 • Huges Aircraft Company
 • Sandia Corporation
 • Walsh Construction Company
 • Colorado School of Mines
 • AT&T
 • Northgroup Corporation
 • Stanford Research Institute
 • The Bechtel Corporation itd…

Bechtel predstavlja super-tajnu korporaciju, oformljenu 1896. godine, sa mnoštvom ogranaka širom svijeta. Neki kažu da Bechtel Corporacija u stvari predstavlja “Vladu u sjeni”, te da je desna ruka američke centralno obavještajne službe – CIA. Najznačajnije položaje u vladi SAD-a upravo drže bivši oficiri iz Bechtel-a. Oni su dio “Mreže” sistema kontrole koji povezuje Lateraliste, C.F.R, Red Prosvjetitelja (cult “Svevidećeg Oka”), te drugih grupacija.

PREŽIVLJAVANJE BUDUĆNOSTI

Baza Dulce se sastoji od centralnog dijela, sigurnosnog dijela, te nekolicine foto laboratorija. Što se dublje ide u sami kompleks, sigurnosne mjere su veće. Ovaj kompleks, koji se sastoji od više podzemnih nivoa (spratova), osiguran je i sa preko 3.000 kamera, postavljenih na mnoga sigurnosna mjesta, uključujući laboratorije te ulaze i izlaze iz baze. Postoji preko stotinu (100) tajnih izlaza/ulaza u bazu. Mnogi od njih se nalaze oko mjesta Archuleta Mesa-e, drugi su južno od Dulce jezera, dok su neki daleko na jugu kao npr. u Lindrithu.

Napomena :

 • Najdublji nivoi kompleksa, povezani su sa prirodnim špiljskim sistemom. Osoba koja je radila na izgradnji baze (CR-24/ZM, 35-Datoteka IV), koja je imala ovlašćujuću propusnicu “Ultra 7-B” izvješćuje slijedeće : “Postrojenje se sastoji od najmanje sedam nivoa, bar ja znam za toliko, mada vjerujem da ih je više. Većina vanzemaljaca je stacionirana na petom, šestom i sedmom nivou. Na petom nivou se nalaze njihovi stambeni kompleksi.”

JAVNA I TAJNA ISTRAŽIVANJA UNUTAR BAZE DULCE

  Kao ministar energetike SAD-a, John Herrington, je imenovao Lawrence Berkley laboratoriju i nacionalnu laboratoriju Los Alamosa (New Mexico), glavnim genetskim istraživačkim centrima koji će raditi na dijelu projekta dešifriranja ljudskog genoma. Ljudski genom sadrži genetski kodirane instrukcije koje objašnjavaju kako dolazi do transformacije jedne ćelije u biološko biće. “Projekt dekodiranja ljuskog genoma će zasigurno imati do sada najveći direktni uticaj na ljusku vrstu, negoli bilo koje naučne inicijative do sada”, rekao je David Shirley, direktor Berkley Laboratorije.

  U tajnosti, ovaj projekat istraživanja se već duže vrijeme obavlja u podzemnoj bazi Dulce. Na nivou #6 baze Dulce, nalaze se (privatno nazvana “Sala noćnih mora”) laboratoriji za genetsko istraživanje. Izvještaj jednog od bivših radnika, (CR-24/ZM,
52-Dosije VII) koji je vidio bizarne eksperimente, kaže slijedeće :

 • “Vidio sam ljude sa dva ili više pari nogu, bića kojima je dio tijela bio ljudski, a drugi kao u hobotnice. Također sam vidio ljude-reptile, te krznena bića sa ljudskim rukama koja plaču kao male bebe, oponašaju ljudske riječi, kao i veliku količinu ljudi nalik na guštere, koje su držali u kavezima…”

Također tu se nalaze i ribe, kitovi, ptice i miševi koji se teško mogu usporediti sa i jednom od ovih viđenih “vrsta”. Postoji više kaveza unutar kojeg se nalaze krilati humanoidi, groteska bića nalik na slijepe miševe visine od tri do sedam stopa.

  Nivo #7 baze, je najgori. Tu se nalazi na stotine, pa i hiljade spremnika u kojima su smještena ljudska ili humanoidna bića u različitom stadiju razvoja.

 • “Također, često sam viđao ljude u kavezima, uglavnom zbunjene ili drogirane, ponekad su plakali i molili za pomoć. Rečeno nam je da je se radi o beznadežnim psihijatrijskim slučajevima, te da se na njima vrši testiranje visoko rizičnih droga u cilju njihovog mogućeg ozdravljenja. Rečeno nam je da ne razgovaramo niti sa jednim od njih i mi smo naravno to poslušali i vjerovali u datu priču.”

Godine 1978. mala grupa zaposlenika baze Dulce, je konačno razotkrila pravu istinu. To će dovesti do rata u bazi, te formiranja tajne jedinice otpora.

Napomena :

 • Trenutno, u bazi Dulce, se nalazi preko 18.000 vanzemaljskih bića.

Kasne 1979. godine, došlo je do oružanog sukoba unutar baze. Mnogo naučnika kao i vojnog osoblja je poginulo. Baza je bila zatvorena na neko vrijeme, ali je sada, ponovno aktivna.

Zabilješke :

  Intenzitet otmica ljudi i životinja zbog njihove krvi i organa, postepeno je opao sredinom 80-ih, kada je Berkeley Laboratorij počeo proizvoditi umjetnu krv za potrebe eksperimaneta u bazi Dulce i njoj sličnim kompleksima.

Za vrijeme sukoba u bazi, osamdeset dvoje (82) ljudi je ubijeno, među kojima su bili mnogi naučnici, pripadnici Nacionalne Recon grupacije, te DELTA GRUPE koja je bila zadužena za sigurnost svih projekata koji su vršeni u suradnji sa vanzemaljcima. Bilo je i na stotine ranjenih zaposlenika u bazi, te stotinu trideset i dva (132) mrtva vanzemaljca.

Ovakva vrsta entiteta se, po izjavama ljudi koji su bili oteti i ljudi koji su bili u bazi, u velikim količinama “uzgaja” unutar baze. Baza Dulce je najpoznatije mjesto na kojem se ova aktivnost vrši, iako postoji još dvadeset šest (26) baza u SAD-u, koje imaju slična postrojenja.

Pripadnici Delta Grupe, su viđeni da nose obilježja tj. značke u obliku crnog trougla na crvenoj pozadini. “DELTA” je četvrto slovo grčkog alfabeta, ima oblik trougla, te sliči mnogim prominently Masonic Signs.

  Svaka baza posjeduje sopstveni simbol. Simbol baze Dulce je trougao sa grčkim slovom TAU (T). Kada se simbol obrne, vrh trougla pokazuje na dole.

  Znak raspoznavanja “trougla sa tri horizontalne linije” je viđen i na vanzemaljskim transportnim letjelicama, tzv. Trilateralni simbol.

  Drugi simboli koji su se nalazili na vanzemaljskim letjelicama kao i nađenim na mjestima njihovog slijetanja :

UNUTRAŠNJOST BAZE DULCE

  Sigurnosno osoblje nosi kombinezone (slične pilotskim), sa simbolom baze koji se nalazi na gornjem lijevom uglu. Standardno oružje im je tzv. “Flash Gun” koji je učinkovit kako protiv ljudi tako i protiv vanzemaljaca. Za identifikaciju koriste čitače retine oka (mrežnjaće) u odnosu na nekadašnje identifikacione kartice, koje se sada koriste za otvaranje vrata i dizala.

  Nakon što se dođe do drugog nivoa baze, svakog se vaga nagog, zatim mu se daje uniforma. Posjetioci dobijaju bijele kombinezone. Ispred svih osjetljivih dijelova baze, nalaze se čitači retine oka, te vage koje su smještene ispod ulaznih vrata, pokraj kontrole za njihovo otvaranje. Provjeravaju se dozvole za kretanje, zatim identitet i težina. Bilo kakva promjena težine uključuje alarmni sistem.

  Nikome, bez posebnog odobrenja nije omogućeno da unosi ili iznosi bilo šta iz osjetljivih područja. Sve što je neophodno, dobavlja se putem sigurnosnih transportnih sistema. Vanzemaljski jezički simboli Greys-a i Nordijaca se nalaze na mnogim mjestima unutar baze.

  Prilikom izgradnje baze, koje je vršeno u više faza tokom godina, vanzemaljci su pomagali u projektovanju i izboru materijala za gradnju. Mnogi od dijelova koji su sastavljani od strane radnika, bili su izrađeni tehnologijom koju oni nisu razumjeli, dok je danas jasno da svi dijelovi, kada se sastave, funkcionišu kao cjelina. Primjer: Dizala (liftovi) nemaju nikakvih kablova i kontrolišu se magnetnim putem. Sistem magneta je smješten unutar zidova. Ne postoje konvencionalne električne kontrole. Sve se kontroliše naprednom magnetometrijom. To se također odnosi i na megnetno indukovani sistem osvjetljenja. Nema običnih uređaja za osvjetljenje, a svi su izlazi magnetski kontrolisani.

Napomena :

 • Ukoliko postavite veći elektromagnet na ulazu u dizalo, sistem automatski prestaje sa radom. Osoblje tada treba doći i resetovati sistem te “razbiti” vam glavu, ukoliko im uspije da vas uhvate!

GRAD DULCE

Područje Dulce-a je imalo veliki broj prijavljenih slučajeva mutilacije životinja. Vlada i vanzemaljci su koristili životinje za “psihološki rat” protiv stanovnika Dulce-a. Također, vanzemaljci su te životinje trebali za genetička istraživanja, ishranu itd.

  U knjizi “ET's and UFO's, they need us, we dont need them,” (vanzemaljci i NLO-i, oni trebaju nas, a ne mi njih), Virgila “Posty” Armstronga, govori se o vanzemaljskim operacijama u području Dulce-a. Spominje se kako su njegovi prijatelji Bob i Sharon jedne noći svratili u Dulce i tu namjeravali prenoćiti. Izašli su na večeru i čuli lokalno stanovništvo kako glasno i otvoreno raspravlja o otmicama stanovništva od strane vanzemaljaca, u svrhu  eksperimentisanja. Također, vanzemaljci su otetim ugrađivali implantate u tijelo i glavu. Stanovništvo je bilo preplašeno i ljuto, ali nisu mogli ništa da učine, jer su vanzemaljci imali odobrenje njihove vlade (CODE : SR24/AK.5).

  Nedavno, učesnici istrage koja je vršena na području Archuletta Mesa-e, primijetili su dvije male leteće sfere. Ubrzo su se svi razboljeli, te morali napustiti područje. Neki od stanovnika Dulce-a nisu rođeni u gradu, nego predstavljaju doseljenike koji su kako sami tako i u parovima sa djecom dolazli u grad, početkom 1948…

Na nekim pozicijama u gradu, kao što su benzinske pumpe, prodavnice, barovi i restorani, zaposleno je mnoštvo agenata čiji je zadatak da uoče svakoga ko bi mogao da naruši bezbjednost vanzemaljaca i njihove baze. U mjestu Dulce, nikada ne znate ko je ko!

EKSPERIMENTI VEZANI ZA MANIPULACIJU SVIJESTI (UMA)

Unutar Baze Dulce vrše se istraživanja uređaja tj. implantata za kontrolu svijesti (uma) kod ljudi, koji su u stanju kontrolisati raspoloženje, budnost, otkucaje srca itd…

  DAPRA (Defence Advanced Research Projects Agency) koristi ove uređaje za manipulaciju ljudima. Uspostavili su set prioriteta samog projekta, koordinirali u njegovom izvođenju, te predvodili njegove mnogobrojne učesnike. Slični projekti su vršeni u Bazi Sandia, od strane tzv. “Jason Grupe” koja je brojala 55 naučnika iz 38 različitih naučnih oblasti. Potajno su koristili Tamnu Stranu tehnologije, a njene prednosti i korisnost krili od javnosti. Drugi projekti su vršeni na području “Area #51” u Groom Lake-u, Nevada, (codename “Dreamland”), koja predstavlja nosioca svih tekićih i nadolazećih projekata od kojih su neki :

 • Elektro-Magnetna Inteligencija, (ELMINT)
 • Kod : Imperija (carstvo)
 • Kod : EVA
 • Projekt Prometej
 • Program Sistema Hibridne Inteligencije, (HIS)
 • BW/CW
 • Program Infracrvenog Sistema Protiv Uljeza
 • BI-PASS
 • REP-TILES

Istraživanja na Nivou #4, baze Dulce, uključivala su ljude/vanzemaljce, istraživanja Aure, kao i razne aspekte snova, hipnoze, telepatije itd. Oni znaju kako da manipulišu bioplazmičnim tijelima ljudi. U stanju su usporiti rad srca, koristeći “Delta” talasne frekvencije, izazvati statički šok, te reprogramirati čovjeka putem veze kompjuter-mozak. Mogu unijeti podatke i programirane reakcije u naš mozak. Ulazimo u ERU psiholoških tehnologija, što predstavlja razvoj tehnologije u cilju poboljšanja komunikacije između čovjeka i mašine.

 • Nano-Tehnologija
 • Bio-Tehnologija
 • Mikro-Mašine
 • PSI-Wars
 • Elektroničko Brisanje Pamćenja, (EDOM)
 • Radio-Hipnoza i Intra-Celebralna Kontrola, (RHIC)

kao i razni oblici kontrolisanja ponašanja pomoću :

 • Hemijskih Agenasa
 • Optičkih Frekvencija
 • Elektro-Magnetnih (EM) frekvencija

koji su usmjereni na samu “fiziku” svijesti.

BOLJI ŽIVOT UZ BIO-TEHNOLOGIJU?!

Razvoj Bio-Tehnologije će predstavljati revolucionarnu promjenu u životu svakog čovjeka na Zemlji. PAŽNJA !!! FAŠIZAM JE KORPORATIVIZAM!!! U našoj interakciji sa vanzemaljcima smo prešli granicu sa koje nema povratka. Tako nam je zagarantovana jedna KRIZA, koja će trajati sve do konačnog otkrića ili sukoba. Kriza je ovdje, Globalna i Stvarna. Moramo ublažiti ili transformisati prirodu nadolazeće katastrofe, i “oni će doći”. Znanje o tome bi nas moglo spasiti.

Savjet: Pročitajte knjigu “Kosmička Zavjera”, autora Stan Dey-a.

FANTOMSKO CARSTVO – “IZNAD ZAKONA”

Bazom Dulce upravlja jedno vijeće :

 • Predsjednik vijeća, John Herrington
 • Jim Baker iz Tennessee-ja, je NSA/CIA-ina veza sa bazom Dulce
 • Glasnogovornik, Jim Wright iz Dallasa, Texas, je ujedno i Šef trezora grada Dulce.

 

  Trenutno se vodi jedna borba za prevlast, jer Republikanac William Thomas kaže: “Problem Jim-a Wright-a je to što on ne uspijeva razumjeti ono što je pravedno i iskreno. To je drskost moći.” Čak i mnoge njegove kolege, Demokrati, ga smatraju nepodobnim, njegov stil djelovanja ga ostavlja ranjivim.

  Većina sastanaka Vijeća Dulce-a, je oržano u Denveru, Coloradu i Taosu, New Mexico. Bivši senator New Mexica, Harrison Schimitt, javnosti znan jedino kao “Posljednji čovjek na Mjesecu”, ima potpuni uvid u postojanje baze Dulce. On je bio jedan od sedmorice astronauta koji su imali priliku da obiđu bazu. Godine, 1979. održao je predavanje na temu “Mutilacija životinja” u Albuquerque-u, New Mexico. To je imalo za cilj okupiti istraživače i utvrditi njihova saznanja o vezi operacije “mutilacije” sa dogovorima vlade i vanzemaljaca.

  Senator Brian iz Nevade poznaje mnoge tajne «ultra» – prirode, u vezi «Zemlje Snova,» odnosno, baze vanzemaljaca u mjestu Dulce. To je ono što zanima i istražitelje UFO fenomena, zato, budite pažljivi.

  Oni nastoje zadržati ove informacije tajnima, ali Vi, čitajući ovaj dokument, znate više od onoga što bi oni željeli da znate.

  Također postoje i podvodne baze u blizine obala Floride i Perua. Više informacija će biti objavljeno od strane Vlade, u sklopu plana otkrivanja prisustva vanzemaljaca na Zemlji, tada će javnosti biti prezentirane i slike, video vrpce, razna dokumentacija itd. Pazite se Agenata koji su među vama.

Na kraju krajeva, jedna fašistička grupa unutar ove države izvršila je i atentat na Kenedija, pa se izvukla bez ikakvih posljedica. Obratite pažnju na «mrežu» te fašističke totalitarne Tajne Državne Policije unutar Pentagona; JCS; DIA; Odjeljenje br.5 FBI-ja; DISC/DIS i CIA.

  Napomena :

 

 • Odbrambeni istražni organi (DIS) – Njihov znak raspoznavanja je jedan snop sunčevih zraka, ruža i bodeža, što predstavlja “potragu za informacijama, vrijednim i opasnim”.

  Dati dijagram predstavlja skicu procesa kreiranja umjetnih hibrida na nivou #7, baze Dulce :

***

 Američka vlada je izvodila autopsije na leševima vanzemaljaca (Anatomija i fiziologija greys-a) – Najvažniji uzorci vanzemaljaca koji su nam bili dostupni za izvođenje autopsije bili su «grey-tipovi».

  Srednja visina većine uzoraka bila je oko 100-140cm. Njihova glava je po našim standardima proporcionalno veća u odnosu na njihovo tijelo. Što se crta lica tiče, oči im se mogu opisati kao velike, upale sa nešto većom međusobnom razdaljinom nego što je to slučaj kod ljudi, i lagano ukošene, kao kod orijentalnih tipova ljudi ili mongoloida. Ušne školjke ili bilo kakvi otvori sa strane glave nisu bili vidljivi.

Nos im ima dosta neodređene crte, jedna do dvije rupice su bile određene kao nozdrve. Usta se mogu opisati kao jedan prorez ili pukotina. Kod nekoliko slučajeva, usta nije uopšte ni bilo. Čini se da ona nemaju nikakvu funkciju kao sredstvo za govor ili alimentaciju. Vrat im je dugačak i uzak a u nekim slučajevima on nije bio vidljiv zbog nekog uskog odjevnog predmeta. Većina posmatrača tvrdi da ovi humanoidi nemaju ni jedne dlake na svom tijelu.

  Kod njih nije bilo nikakvih uređaja za disanje ili komunikaciju. Ovo nam sugeriše da oni međusobno komuniciraju uz pomoć telepatije, odnosno, da se radi o stvorenjima višeg razvojnog stepena. U jednom slučaju pronađen je otvor na desnom čeonom lobusu, kroz koji smo mogli vidjeti jednu kristalinsku mrežu, koja se nalazila unutra.

Ta mreža je odražavala razvojni oblik neke vrste trećeg mozga. Tu smo takođe pronašli i jedan okrugli predmet sličan klikeru, prečnika 1cm, koji je bio povezan sa tom kristalinskom mrežom. Teoretisali smo kako se radi o nekoj vrsti uređaja za pojačavanje moždanih talasa što bi podrazumjevalo da oni možda ne bi imali te psihičke sposobnosti bez ovog uređaja.

  Ruke im se mogu opisati kao duge i tanke, i dostižu do koljena. Na šakama im se nalaze 4 prsta, bez palca. Tri prsta su nešto duža od četvrtog. Nema dostupnih podataka u vezi njihovih nogu i stopala. Neki patolozi su indicirali da im ovi djelovi tijela nisu razvijeni onako kako bi se to moglo očekivati. Kod nekih su stopala indicirala mogućnost da su ta stvorenja bila adaptirana za život u vodi.

  Prema mnogim očevicima, koža im je siva. Neki tvrde da ona može imati i ružičasto sivkaste tonove. Reproduktivni organi, falus ili maternica, nisu primjećeni. Ovo nam daje indikaciju da se greys-i razmnožavaju uz pomoć neke vrste kloniranja, što je već bilo prije naznačeno od strane nekih drugih izvora. Ti humanoidi imaju relativno šablonski izgled kao da su pravljeni po kalupu, dijeleći iste rasne i biološke karakteristike. Nemaju krv, kao mi, ali imaju neku tečnost sivkaste boje.

UNI-TERESTRIJALCI – Kod: UNA (nekoliko prastarih vanzemaljskih rasa koje su započele našu civilizaciju ovdje)

  Prije mnogo vijekova misiju na zemlji je zajednički sprovodila grupa od 7 različitih rasa. Misija je prekinuta usljed neke vrste prirodne katastrofe. Ove informacije su prenesene iz materijala poznatog kao Projekat Genesis III (GIII) – ADN6.2…kao i iz nekih srušenih vanzemaljskih letjelica.

ANTROPOLOŠKI OPIS SVAKE OD OVIH RASA

BIJELA RASA: Altair – Ugljični hominoidni životni oblik

–         Kraljevstvo: Životinjsko

–         Kolo: Kičmenjaci

–         Klasa: Sisari

–         Red: Primati

–         Familija: Hominidae

–         Podfamilija:

–         Vrsta: Homo Altair

CRNA RASA: Qlzan Qal'At: – Ugljični humanoidni životni oblik

–         Kraljevstvo: Životinjsko

–         Kolo: Kičmenjaci

–         Klasa: Sisari

–         Red: Primati

–         Familija: Hominidae

–         Podfamilija: Qal'Atzoid

–         Vrsta: Homo Qizan Qal't

ŽUTA RASA: Tutakal; Tikopai – Ugljični humanoidni životni oblik

–         Kraljevstvo: životinjsko

–         Kolo: Kičmenjaci

–         Klasa: Sisari

–         Red: Primati

–         Familija: Hominidae

–         Podfamilija: Tikopazoid

–         Vrsta: Homo Tutakai Tikopai

PLAVA RASA: Kasimar – Ugljični humanoidni životni oblik

–         Kraljevstvo: Životinjsko

–         Kolo: Kičmenjaci

–         Klasa: Sisari

–         Red: Primati (Anfibije)

–         Familija: Hominidae

–         Podfamilija: Mermannus Kasimarzoid

–         Vrsta: Homo Kasimar

ZELENA RASA: K'ushui; K'hotan – Ugljični humanoidni životni oblik

–         Kraljevstvo: Životinjsko

–         Kolo: Kičmenjaci

–         Klasa: Sisari

–         Red: Primati

–         Familija: Hominidae

–         Podfamilija: K'hotanzoid

–         Vrsta: Homo K'ushui K'hotan

CRVENA RASA: Ahzdar – Ugljični humanoidni životni oblik

–         Kraljevstvo: Životinjsko

–         Kolo: Kičmenjaci

–         Klasa: Sisari

–         Red: Primati

–         Familija: Hominidae

–         Podfamilija: Hominahzdarzoid

–         Vrsta: Homo Ahzdar

ZLATNA RASA: Kapsan-Jassan-Paegan; – Ugljični humanoidni životni oblik

–         Kraljevstvo: Životinjsko

–         Kolo: Kičmenjaci

–         Klasa: Sisari

–         Red: Primati

–         Familija: Hominidae

–         Podfamilija:

–         Vrsta: Homo Caspan Jassan Paegan

  MISIJA: genetička istraživanja i kolonizacija 3-će planete (Terra) koja pripada zvijezdi suncu (Sol), u galaksiji Mlječni Put (N'erandha B'hai).

ORGANIZACIJA: Altair i Caspan/Jassan/Paegan bili su zaduženi za organizaciju i činili su glavni Savjet;

Tutakai Tikopai – inžinjering

Anzdar – projekti u vezi životne okoline

Kasimar – okeanografija

Qizan Qal'at – građevinski radovi

STATUS: Izvan kontrole

SEKVENCA MISIJE:

 1. Podjela područja prema sličnosti sa planetama odakle potiču. Podjela Zemlje, Marsa i planete Phaeton (*Kantek, bivša 5-ta planeta, sada, nakon destrukcije, pojas asteroida između Marsa i Jupitera;-B.P.)
 2. Izvođenje istraživačkih radova sa zemaljskim reptilima (izazvali mutaciju danas poznatu kao – Dinosaurus)
 3. Istraživanja na temu mutacije sisara
 4. Eksterminacija dinosaurusa
 5. Kriza na suncu
 6. Uništenje početne misije
 7. Preživjeli imaju mentalne probleme
 8. Rat između preživjelih
 9. Uništenje planete Phaeton, stvara se pojas asteroida
 10. Preživjeli
 11. Preživjeli se dijele i stvaraju stare civilizacije poznate kao Lemurija, Mu i Antlantida
 12. Homo Sapiens, Homo Mermanus i Homo Interior koegzistiraju na Zemlji zajedno sa preživjelima (sa Kanteka)
 13. Novi vanzemaljci stižu, prvenstveno Greys-i i Nordici

ULTRA-TERESTRIJALCI – Kod: ULTRON (Energetske bestjelesne životne forme)

Informacije dobivene iz Projekta «GODAR».

Ovi «vanzemaljci» se stvaraju u centru kvazara. Radi se o jednom tipu žive senzitivne energije koja živi u centru od čiste energije. Ta komponenta je mnogo stabilnija od solio-materije koja se nalazi u centru kvazara. Ova stvorenja su evoluirala u seriju kompleksne energije i stvorila civilizaciju koja ne poznaje individualnu formu svijesti ili uma.

Ultroni su entiteti koji se sastoje od primarne mentalne energije i snažno zrače u ultra-violetnim i Kappa pojasevima radijacije.

  INTRA-TERESTRIJALCI  – Kod: INTERAV (Stvorenja koja su izvan zemaljske vremensko-prostorne dimenzije).

Ove informacije su preuzete iz dokumenata INAC/26.7B-AC43.2, INAC02

Ovdje razgovaramo o rasi koja je 7-ma po veličini, pronašli smo dvije rase koje žive duboko ispod zemljine kore…

REPTILOIDI ili REPTOIDI

–         Kraljevstvo: Životinjsko

–         Kolo: Kičmenjaci

–         Klasa: Reptili

–         Red: Theropous

–         Familija: Hominidae

–         Vrsta: Homo Lacerate

Nivo vrste: BETHA RDN-3

OBS: Potrebno im je da se nalaze u blizini određenih uređaja da bi se održali u životu

Posjeduju tehnologiju visokog stepena

PODACI O REPTILOIDIMA:

–         Prosječna visina:

–         Mužjaci: 2.0 m

–         Ženke: 1.4 m

–         Prosječna težina:

–         Mužjaci: 200kg

–         Ženke: 100kg

–         Temperatura tijela: temperatura okoline

–         Puls/Disanje: 40/10

 

–         Krvni pritisak: 80/50

 

–         Životni vijek:

Mužjaci: 60 zemaljskih godina

Ženke: 23 zemaljske godine

Reptoid Tip A, muški Reptoid Tip B, muški Reptoid Tip C, muški

Hladnokrvna su stvorenja, kao i svi reptili. Za život im je potrebna topla i vlažna klima (u pećinama stvaraju potrebne im klimatske uslove, na vještački način). Respiratorni sistem im obezbjeđuje tek toliko kiseonika za snabdjevanje i održavanje tkiva, probave hrane i procesa sagorjevanja,  temperatura tijela im se može podići samo par stepeni iznad temperature okoline. Reproduktivni sistem im je ovouniparan, jaje im se potpuno razvije u jajovodu, prije nego što se mladunče izleže. Mali mozak im je slabo razvijen što rezultira u sporošću prilikom kretanja. Oči im se sastoje od nekoliko hiljada zasebnih odjeljaka mikroskopske veličine a svaki od njih ima svoj poseban zaštitni kapak. Oči im se skoro nikada kompletno ne zatvaraju dok su budni, samo se neki njegovi odjeljci zatvaraju u zavisnosti od količine svjetlosti.

–         Ovi Reptiloidi ili Reptoidi su preživjeli do dan danas sakriveni u dubokim pećinama ispod zemlje.

SERV 58.6-CB-7 PANT.BOLHN 2E

INSEKTOIDI

Kraljevstvo: životinjsko

Kolo: kičmenjaci

Klasa: sisari

Red: Primati

Familija: Insectoid

Vrsta: Homo Insectoid

PODACI:

Srednja visina (Gospodarska rasa)

Mužjaci: 1.6m

Ženke: 1.2m

Srednja visina (Sluge)

Mužjaci: 1.0m

Ženke: 1.0m

Srednja težina (Gospodarska rasa)

Mužjaci: 70kg

Ženke: 40kg

Srednja težina (Sluge)

Mužjaci: 35kg

Ženke: 35kg

Temperatura tijela: 102°F

Puls/disanje: 110/2

Životni vijek

Mužjaci: 130 zemaljskih godina

Ženke: 150 zemaljskih godina

  Retina (mrežnjaća) insektoida sastoji u cijelosti od tonsko-senzitivnih štapića i nije u stanju da razluči svjetlost različitih talasnih dužina. Odatle, dodatak boja u vizuelni sistem insektoida odvija se uz pomoć impulsa koji stižu iz duplih antena, koje su ujedno i auditorni receptori, sačinjeni od mreže kupastih tvorevina osjetljivih na talase različitih frekvencija. Većinu predmeta u svom vidnom polju oni percipiraju u sivkastim tonovima. Zbog ovakve korelacije između četiri nezavisna receptivna organa, njihov vizuelni sistem se označava kao «kvadroskopičan» i rezultira mnogo boljom percepcijom dubine, nego što je to slučaj kod drugih humanoidnih rasa.

–         Imaju ograničen egzoskeleton

Insektoid (gospodar) Tip 1, muški Insektoid (sluga) Tip 2, muški

SERV 59.60, 61, 62, 63 ABR – CB-7 PANT. BOLHN 28…

Nekoliko rasa, uključujući neke već prethodno spomenute, još uvijek žive u unutrašnjosti zemlje.

–         Zeleni Ljudi – Dio onih koji su preživjeli. Održali su se kao dio rase K'ushui K'hotans.

–         Caspan Jassan Paegans ili Zlatna Rasa – održali su se na planinskom području orijentalnog dijela zemlje. Stvorili Esene.

–         Eternalci – genetički mutanti koji potiču od rase Altair. Žive nevjerovatno dugo.

–         Kasimar ili Plava Rasa – nekada davno stvorili Mu, Lemuriju i Atlantidu. Preživjeli danas žive duboko pod zemljom a atlantiđani pod vodom.

–         Devijanti – mutanti koji potiču od rase Kasimar/Insektoidi (vrlo primitivna i opasna stvorenja). Legende o demonima su nastale na osnovu interakcije ljudi sa ovom rasom iz podzemlja.

Deviant

 META-TERESTRIJALCI – Kod: MEREDITH – (vanzemaljci iz druge vremensko-prostorne oblasti postojanja ili zemaljska bića iz drugog vremena-prostora)

  META-TERESTRIJALNI posjetioci dolaze sa jedne druge prostorno-vremenske oblasti postojanja. Ove informacije prenesene su iz dokumenta CRM/26.06 – ABR-26.

Putnici kroz vrijeme. Rezultat su eksperimenta ukrštanja između ljudi sa zemlje i vanzemaljaca iz zvjezdanog sistema Zeta Reticulae iz jedne od naših mogućih budućnosti. Ovje ćemo navesti samo rasu ESSESSANI.

Meredit

  Mada je naravno moguće da postoje druge meta-terestrijalne rase o kojim još uvijek ništa ne znamo.

–         Jedan od primjeraka iz te rase mogli ste da vidite u Spilbergovom filmu ET.

PARATERESTRIJALCI – Kod: PARAMUS (Vanzemaljci iz Multiverzuma)

Para-terestrijalci dolaze iz nekoliko različitih paralelnih univerzuma. Kada ubrzaju ili smanje frekvenciju ili vibracije svoje atomske strukture u stanju su da se pojave u našoj 3-ćoj dimenziji. Ove informacije sadržane su u dokumentima IACT/26, OBR-32 – AC 204 (BANTY).

  Ne možemo mnogo da kažemo o ovim stvorenjima jer još uvijek nemamo dovoljno podataka o njima.

 1. Ime ovog stvorenje je skoro nemoguće izgovoriti i napisati. Zbog toga smo ovo inteligentno biće nazvali XZ. Oni liče na amebe ili pihtije.
 1. MOOK – vrlo malo (1.3m) i proždrljivo stvorenje sa dugim rukama i tri prsta. Nose smiješnu odjeću.
Mook
 1. WADIG, Bigfoot, Jetty, Sasquatch – izgleda kao primitivna vrsta primata, međutim, radi se o inteligentnom biću. Normalno nikada ne nosi odjeću, što je neke nagnalo na pomisao da se radi o primitivnom biću.
Wadig

(* prema nekim izvorima ova stvorenja orginalno potiču s Marsa, a trenutno su pod kontrolom greys-a i reptoida iz 4-tog denziteta. Često obavljaju određene manualne radove u njihovu korist i obično su viđeni u oblastima pojačane NLO aktivnosti; – B.P.)

GREYS

EKSTRA-TERESTRIJALAC – Kod: EBEs; (Ekstraterestrijalni Biološki Entitet) Ove informacije su prenesene iz doumenata IAC-XXXX-P14AB i IAC-XXXX-P14NR.

Ekstra-terestrijalci

Pogrešno nazvani ALF – «Alien Life Form» (Vanzemaljski Životni Oblik).

Ovo sam rekao zato što su i ostalih pet tipova takođe ALF.

Imamo oko 160 različitih vrsta u našoj biosferi koje potiču iz nekoliko tački univerzuma. Oni su: humanoidna, humana i ne-humana bića.

  Ovdje razgovaramo o pet vanzemaljskih rasa koje su kroz jedan dugi vremenski period uticali na nas.

 1. Tip A: Rigelijanci, Rigel, ili Grey
 2. Tip B: 2-Zeta Reticulae, Z-Reticulae 1, ili Grey
 3. Tip C: 2-Reticulae, Z-Reticulae 2, ili Grey
 4. Tip D: Orion, Plejade, ili Nordic (Nordik)
 5. Tip E: Zvijezda Bernard, Orange (Oranđ)

EBE – ime koje je nadjeveno prvom vanzemaljcu zarobljenom prilikom pada letećeg tanjira u Roswell-u, New Mexico, USA. Umro je nakon par godina.

RIGELIJANCI

  Tipični zloćudni ALF. Može se opisati ovako:

–         visina 90-150cm

–         duge tanke noge

–         nježne građe

–         glava veća nego normalno (prema ljudskim proporcijama)

–         nemaju auditorni aparat (organe sluha)

–         nemaju dlake

–         velike, oči sa crnim vertikalnim zjenicama, zakošene oko 35 stepeni («mačje oči»)

–         mala, ravna usta sa tankim usnama

–         ruke im liče na bogomoljke (vrsta insekta)

–         duge ruke sa malim šakama

–         prsti slični kanđama, (dva kratka i dva duža međusobno povezana membranom)

–         tvrda siva koža slična reptilskoj

–         mala stopala sa četiri mala prsta, slična kanđama

–         neki organi su im slični ljudskim ali razvijeni nekim drugim procesom evolucije

–         imaju dva odvojena mozga i nefunkcionalan digestivni sistem

–         digestivni sistem vanzemaljaca nad kojima je izvršena autopsija bio je atrofiran a ni u njihovim srušenim letjelicama nisu pronađene zalihe hrane

–         kreću se proračunato, polako i precizno

Rigelijanac Rigelijanac Tip A

Sekundarni nalazi nakon analize slučaja; – Sistem za održavanje u životu ovih bića zahtjeva ljudsku krv i druge ljudske biološke supstance. U ekstremnim slučajevima oni ove supstance mogu zamjeniti supstancama životinjskog porijekla. Hrana im se pretvara u energiju uz pomoć hlorofila procesom neke vrste fotosinteze a razgradni produkti, odnosno, ekskreti, izlučuju im se kroz kožu (kao kod nekog biljnog životnog oblika?). Ova stvorenja posjeduju dva mozga koja su međusobno razdvojena koštanim tkivom (prednji i zadnji mozak). Nismo primjetili ikakvu vezu između ta dva mozga.

  Dosta informacija na ovu temu može se naći u tzv. Žutoj Knjizi (Yellow Book), međutim, s obzirom da ovi vanzemaljci imaju tendenciju da lažu, ne možemo biti sigurni u stopostotnu istinitost ovih informacija.

  LUNA-1; – baza Rigelijanaca stacionirana na drugoj strani Mjeseca.  Viđena je i snimljena od strane astronauta (Apollo). Ova baza im služi za izvođenje iskopavanja određenih ruda, prilikom čega koriste džinovske mašine i letjelice koje neki nazivaju «matičnim svemirskim brodovima».

  WAVENEST – je naziv za bazu Rigelijanaca koja je stacionirana u okeanu.

– Posjeduju velike letjelice oblika cigare.

  …

Prvi kontakti između Rigelijanaca i naše vlade (USA) uspostavljeni su u periodu između 1947 i 1971.g. Mi smo već tada znali da su greys-i bili ti koji su stajali iza mutilacije životinja i ljudi, i da su koristili glandularne (žljezdane) supstance  koje su ekstrakcijom izdvajali iz uzetog materijala. Te supstance oni apsorbuju kroz svoju kožu a koriste ih i prilikom kloniranja novih greys-a u svojim laboratorijama. Naša vlada je zahtjevala od njih da joj ispostave spisak lica unakaženih ili otetih s njihove strane, u zamjenu za kompletnu tišinu u vezi svega toga, s tim što se od greys-a očekivala i određena tehnološka pomoć. Ta lista je trebala biti prezentirana Savjetu za Nacionalnu Bezbjednost (međutim ona nikada nije bila potpuno kompletna). Bez obzira na sve, vlada je smatrala da su greys-i uglavnom podnošljiva, mada nezahvalna stvorenja. U to vrijeme oni su pretpostavljali da će i ljudi biti u stanju da se koliko toliko priviknu na njihovo prisustvo. Između 1968 i 1969.g. formiran je jedan plan po kome bi se  u toku narednih 20 godina, javnost postepeno pripremila na njihovo prisustvo. U tom vremenskom periodu narodu bi se prezentirala cijela serija dokumentarnih i igranih filmova u kojima bi se predstavili glavni aspekti naše interakcije s greys-ima,  pozadina njihovog prisustva, kao i njihove namjere.

  Greys-i su uspjeli da ubijede našu vladu kako je njihov jedini cilj samo da posmatraju našu civilizaciju. Međutim, kada se ispostavilo da ovi vanzemaljci otimaju mnogo više ljudi nego što se to očekivalo, došlo je do opšte zabrinutosti u vladi. Ta zabrinutost je bila najviše bazirana na osnovu dodatnih, u međuvremenu dobijenih informacija u vezi razloga za abdukcije ljudi. Kada je vlada na kraju saznala istinu o stvarnim namjerama greys-a, već je bilo kasno. Naša vlada nas je greškom već u međuvremenu bila prodala njima. Ona im je tako prodala i cijelo čovječanstvo. Možda to i nije ništa promjenilo, jer bi nam greys-i, u svakom slučaju, ionako radili ono što nam sada rade.

  Negdje 1983.g.-ne, pojavila se jedna priča od strane vladinih izvora da su greys-i ti koji su odgovorni za našu biološku evoluciju uz pomoć manipulacije naše DNA.

  (* Ovdje moram naglasiti da postoje idinicije da su oni i reptoidi (njihove gazde) iz 4D, ti koji su «osakatili» našu DNA, odnosno, skratili je sa 12 na samo 2 lanca. – B.P.)

  Različiti vremenski periodi te manipulacije našom DNA bili su specificirani kao npr. prije 25000, 15000, 5000 i 2500 godina.

Dugo vremena naša vlada je bila uvjerena kako nam greys-i ne žele nikakvo zlo, međutim, između 1982 i 1988.g. pojavila se jedna kompletno suprotna slika. U suštini, radi se o jednoj velikoj prevari na nekoliko nivoa. Ti greys-i, i cijela njihova manipulacija čovječanstvom, mogli bi simbolično biti predstavljeni onim «trojanskim konjem». Oni su izmanipulisali našu Grupu MJ-12/MAJIC još prije nekoliko desetina godina, a čak i sada, naša vlada se još uvijek pridržava onog dogovora i poduzima iste mjere njihovog prikrivanja, kao i prije.

Greys-i, s druge strane, neprestano lažu našu vladu kao i one koje otimaju u svrhu ekstrakcije bioloških supstanci iz jednog jedinog razloga, a to je – da si olakšaju posao. Šta je racionalan razlog za sve ovo, – pa, mi smo izvor njihove ishrane.

Oni se nama hrane.

Oni nemaju digestivni trakt i njihova koža im služi kako za apsorbovanje hranljivih materija, tako i za izlučivanje njihovih razgradnih produkata.

Naša krv, enzimi, tkiva i produkti naših žljezda sa unutrašnjim izlučivanjem čine sastavne djelove njihove ishrane kao i sredstva za njihove medicinske svrhe, laboratorijske eksperimente i kloniranje, odnosno, njihovo – razmnožavanje.

Te supstance oni mješaju sa vodonik-peroksidom i onda ih tako nanose na kožu kako bi ih apsorbovali. Ovi podaci su nas naveli na to da bi se eventualna oružja protiv njih trebala da razvijaju upravo u tom pravcu.

  Greys-i trenutno kompletno kontrolišu CIA, s vrha piramide ove organizacije.

  Još jedan razlog velikog prisustva NLO-a u poslednje vrijeme je taj što i druge civilizacije poklanjaju veliki interes događanjima na našoj planeti.

  Greys-i takođe dosta rade sa NLO fanaticima, lažu ih, koriste ih, pa čak i upravljaju nekim njihovim grupama.  Pomaže im to što ljudi generalno imaju tendenciju da se priklanjaju nekim grupama i poistovjećuju sa njihovom filozofijom, umjesto da sami stvaraju svoje vlastite stavove i formiraju svoje lične ciljeve i horizonte.

U momentu kada čovjek pomisli kako se on lično nalazi u grupi izabranika, «spašenika» ili kako je grupa u kojoj se on nalazi jedina u pravu, i tako na neki način «specijalna», to je indikacija da se našao na putu prema ambisu.

To upravo leži sjeme destrukcije našeg i bilo kojeg drugog društva.

Greys-i nisu u stanju da vide svoje vlastite greške. Pokušavati prevaspitati jednog grey-a je praktično nemoguće isto kao i vrhovnika neke religiozne organizacije (koje su u većini slučajeva, takođe «proizvod» greys-a).

  Jednog dana, sve će se ipak iskristalisati, jer duh je taj koji će na kraju krajeva nagnati čovjeka da ustane, zauzme stav, pruži otpor i prestane da podržava sve ove neprestano promovisane laži.

Tako će greys-i i svi oni koji su se stavili na njihovu stranu doći u situaciju da beru «plodove» svega onoga što su do danas posijali.

BAZE VANZEMALJACA na «SOL III – Perimetru» – Za vrijeme svoje okupacije, greys-i su osnovali veći broj baza širom cijelog svijeta, a pogotovo na prostorima USA. Jedna od tih baza nalazi se na područu poznatom kao Archuletta Mesa, što je na oko 5-6 km sjverozapadno od mjesta Dulce, u državi New Mexico.

Podatke o ovoj bazi dobili smo iz nekoliko različitih izvora. Baza se prostire pod zemljom u dužini od oko 1km, ispod indijanskog rezervata (Jicarilla Apache Indian Reservation) a to je ujedno i jedno od područja najviše zahvaćenih mutilacijama goveda, pogotovo nakon 1976.g. Ova instalacija se nalazi pod zajedničkom upravom greys-a i američke vlade, kao dio zajedničkog projekta kooperacije, koji se još uvijek odvija između vlade i greys-a.

Podzemne baze postoje i kod mjesta Kirtland, kao i Holloman Air Force Base. Jedna od njihovih poznatijih baza u Engleskoj je baza po imenu Bentwaters.

 Baza Dulce je osnovana 1948.g. U 1979.g. došlo je do izenadnog konflikta u vezi nekog oružja, te je tako došlo do oružanog okršaja u kome je poginulo 66 ljudi, dok su četrdeset četvorica uspjela da se spasu. Jedan od preživjelih bio je agent CIA koji je uspio da za vrijeme svog boravka u bazi napravi dosta bilješki kao i da snimi dosta materijala video kamerom i običnim fotografskim aparatom. On se od tada skriva, i svakih 6 mjeseci kontaktira petoricu ljudi kojima je ostavio kopije tog materijala. Po njegovim instrukcijama, osobe kojima je ostavio taj materijal mogu da ga objave, ukoliko im se on ne bi javio.

Negdje 1987.g. neki od istraživača NLO-a dobili su nešto od te dokumentacije, radilo se o 25 crno-bijelih fotografija, jednoj video traci i dokumentima koji su sadržavali neke tehničke informacije u vezi tog zajedničkog projekta.

U dokumentima se dosta diskutovalo na temu bakra, molibdena, magnezijuma i kalijuma. Takođe se dosta diskutovalo o Bilu Cooper-u (*William Cooper, bivši pripadnik američke armije; autor knjige Behold a Pale Horse; ubijen početkom 2002.g. – B.P.)

U nekim od tih dokumenata bilo je dosta diskusije u vezi ultravioletne svjetlosti i gamma zraka.

U tim dokumentima se otkriva još jedan podatak na temu šta vanzemaljce navodno zanima, tj. tzv. «Tajna Metagena», i načini na koje ovi koriste krv uzetu od ljudi i goveda. U njima se tvrdi da neki od vanzemaljaca apsorbuju molekule «hrane» na taj način što stave ruke u krv, tj. koriste ih kao neku vrstu spužve, prilikom ishrane. Takođe se pominje da to nije jedino ono što njih interesuje, oni navodno eksperimentalno mijenjaju DNA goveda i ljudi.

(* Ovdje moramo uzeti u obzir genetički modifikovanu hranu koja nam se u poslednje vrijeme na silu gura na naše trpeze; osiromašeni uranijum itd. Čini se da ove supstance imaju sposobnost da postepeno izmjene genom čovjeka. – B.P.)

U nastavku, zašto se «Tip 1» koristi za laboratorijske eksperimente i kako mijenjati atome kako bi se stvorilo jedno privremeno skoro-ljudsko-stvorenje. To se čini uz pomoć životinjskih tkiva, dok se uz pomoć jednog mikrokompjutera simulira memorija. Ta memorija je obično izvučena iz drugog ljudskog bića. Na kraju se tako stvara neka vrsta klona. To «skoro-ljudsko-biće» ili klon, ponaša se dosta usporeno i nezgrapno. Normalne ljude često koriste za treniranje, za eksperimentisanje ili za «parenje» s ovim «skoro-ljudskim-bićima». Neke drže u velikim cilindrima a tekućina boje (ili tipa?) ćilibara održava ih u životu.

  Nekim ljudima isperu mozak i koriste ih za distorziju istine, neke muškarce održavaju u životu samo zato što imaju visok broj spermatozoida u svojoj spermi, te ih koriste samo iz tog razloga. Ljudsku spermu takođe koriste za mijenjanje DNA i stvaranje bespolnog stvorenja poznatog kao «Tip2». Tu spermu, koju izmjene raznim biohemijskim procesima, stavljaju u materice žena a onda nakon nekoliko mjeseci odstranjuju fetuse, te ih onda dalje razvijaju u vještačkim uslovima.

(*Većina žena nije svjesna niti se sjeća same otmice, kao ni događanja za vrijeme njih, zbog mentalnih blokova koje im istovremeno usade. Neke od njih slučajno saznaju da su trudne, kao i to da je fetus «misteriozno» nestao nakon određenog vremena.

Regresivnom hipnozom se može ustanoviti šta se tačno događalo za vrijeme abdukcije.-B.P.)

  Neposredno nakon «rođenja» ova stvorenja imaju prilično ružan izgled, međutim, kada odrastu oni izgledaju kao normalni ljudi. Taj proces njihovog rasta ukupno traje samo nekoliko mjeseci, međutim, njihov životni vijek je veoma kratak, manje od godinu dana. Žene koriste takođe za rasplodne svrhe. Bezbroj žena je imalo iznenadan «pobačaj» negdje u 3-ćem mjesecu trudnoće a većina njih nije ni bila svjesna da su bile trudne, dok se manji dio njih na neki način sjeti da im se nešto čudno dogodilo. Taj fetus je obično mješavina DNA Tipa1 i Tipa2. Nakon što ga odstrane iz materice u 3-em mjesecu starosti, naknadno ga uzgajaju u posebnim uređajima dizajniranim za te svrhe.

  Ovo je bilo otprilike ono o čemu se diskutovalo u  «Dulce Dokumentima».

  Tu je bilo još par rukom nacrtanih skica kontejnera, odnosno, cilindara u kojima  uzgajaju fetuse onih «skoro-ljudskih-bića», na jednom listu je bio dijagram metala kristalinske strukture, čisti zlatni kristal i nešto slično genetičkom ili metalurškom dijagramu ili karti. Tu je bio pridodan i jedan rentgenski defrakcioni uzorak ili snimak, ili heksagonalni kristal, s napomenom da se radi o najboljem električnom provodniku.

Čini se da je kompletan drugi dio dokumentacije bio posvećen nekom superkristalnom materijalu koji je korišten za oplatu (letjelica?) ili nešto slično.

  U svakom slučaju, iz svih podataka koje smo do sada skupili, možemo sa sigurnošću reći da širom svijeta postoje podzemne građevine, baze i tuneli, kao i to da se one i dan danas još uvijek grade.  Postoje cijeli gradovi tamo dole, između ostalog, i neki od njih nemaju nikakve veze s temom ovog dokumenta. Oni postoje dole već dugo, dugo vremena.

  Sada ćemo napraviti jednu malu digresiju. Jedna osoba, po imenu Lew Teri, provela je dugo vremena na istraživanju geomagnetnih anomalija, koje su možda korištene od strane NLO-a. Mi ćemo sada da pogledamo malo šta je taj čovjek otkrio, iako sam koncept veze između NLO-a i tih geomagnetnih anomalija nije posebno nov.

Nakon štoje kupio mapu aeromagnetnih i gravitacionih anomalija od Američkog Biroa za Geološka Istraživanja, njemu je odmah postalo jasno da postoji veza između tih područja i NLO-a. Teri je održao jedno predavanje na tu temu u Arizoni, i odmah nakon toga doživjeo je šikaniranje od strane FBI-ja. Ovi su mu saopštili kako su te informacije bile i još uvijek jesu – senzitivne prirode.

Teri je shvatio poruku i odbio javno da se izjašnjava na ovu temu. Obe ove mape, aeromagnetna i gravitaciona, indiciraju osnovne vrijednosti jačine polja, kao i područja polja visoke i niske jačine.

  Interesantno, upravo ona područja gdje su zabilježena ova polja visoke i niske jačine, su ujedno i:

–         područja intenzivne aktivnosti NLO-a

–         područja koja su ili indijanski rezervati ili vlasništvo vlade ili zemljište koje vlada pokušava da otkupi

–         mnoga od njih, pogotovo ako se radi o grupama područje smještenih u neposrednoj blizini, su mjesta gdje se sumnja da se nalaze baze vanzemaljaca, kao i mjesta intezivne mutilacije goveda i otmica ljudi

U ovim svojim opservacijama, Teri je otišao i malo dalje. On je tvrdio kako postoji specifično vrijeme kada se NLO-i pojavljuju. Rezultati tog njegovog opsežnog istraživanja bili su sljedeći:

  Otmice ljudi i mutilacija goveda najčešće se javljaju:

–         za vrijeme mladog mjeseca ili u okviru od 2 dana prije mladog mjeseca

–         za vrijeme punog mjeseca ili u okviru od 2 dana prije punog mjeseca

–         za vrijeme periheliona, odnosno, kada je mjesec na najkraćoj udaljenosti od zemlje ili u okviru 2 dana prije periheliona

Čini se da trenutno ne postoji konkretno objašnjenje za ovu koincidenciju, međutim, izgleda da su ovi podaci tačni.

  Da se vratimo sada na glavnu temu ovog poglavlja. Na području USA, glavne baze Rigelijanaca:

–         Fairbanks, Aljaska

–         Groom Lake, Nevada

–         Dulce, New Mexico

–         Utah

–         Colorado

–         California

–         Texas

–         Florida

–         Georgia

–         Maine

–         New York

–         New Jersey

–         Wyoming

Atlantski okean – Wavenest)

Mjesec; Luna-1 i Luna-2

Obs1: Nemamo podatke o bazama u Evropi, Aziji, Africi, Centralnoj i Južnoj Americi

Obs2: Nemamo informacije o bazama Nordika ili nekih drugih vanzemaljaca

Projekat BETA, Psihologija Greys-a

Rigelijanci nisu u stanju da se ponašaju po normalnim logičkim principima i čini se da imaju više slabosti nego što ih imaju ljudska bića. Ne može im se vjerovati, zbog toga što im nedostaje upravo taj logički sistem i što nisu u stanju da donesu individualnu konačnu odluku, bez odobrenja s vrha njihove hijerarhije. Svi se nalaze pod kontrolom entiteta poznatog kao «čuvar» (The Keeper), štaviše, čini se da ni taj entitet nije krajnji autoritet. Zadrška prilikom donošenja krajnje odluke može potrajati u nekim slučajevima i 12 do 15 sati.

  Zbog ovakvog sistema kontrole, proces donošenja individualnih odluka greys-a je veoma ograničen. Ako im se plan ne odvija onako kako su ga zamislili, oni odmah postanu konfuzni. S psihološke strane gledišta, njihov moral skoro da i ne postoji. Čini se da i u njihovim redovima dolazi do povremenih međusobnih sukoba čije uzoke možemo samo nagađati, međutim, čini se da je u pitanju njihova psihička nestabilnost kao i nedostatak međusobnog povjerenja.

  Izgleda da se veoma jako boje smrti, više nego mi, što predstavlja na neki način psihološku prednost za nas. Njihove jače i slabije strane, koje smo istraživali i ispitivali, ispostavile su se upravo onakvim kako smo i očekivali. Njihov um je njihova primarna snaga na koju se najviše oslanjaju i oni ga koriste kako bi kontrolisali i manipulisali naše umove. Ukoliko bi se mi koristili reverzibilnim psihološkim metodama, mogli bi ih dovoditi u situacije gdje bi se oni osjećali i ponašali «izgubljeno», što bi mi onda mogli pretvoriti u našu korist.

  Taksonomija nekih ekstra-terestrijalnih humanoida – Radeći po nalozima humanoidnih rigelijanskih greys-a (Greys Tip 1), CIA i bivši nacistički naučnici razvili su i pustili u opticaj razne maligne vrste bakterija i virusa, uključujući AIDS, kako bi eliminisali nepoželjne elemente iz našeg društva.

  Greys-i, pogotovo Tip1, su bića koja su skoro kompletno bez emocija, ali si mogu razviti neka stanja slična ekstazi mentalno se povezujući sa različitim vrstama intenzivnih ljudskih emocija, koje se oslobađaju kod čovjeka u stanjima ekstaze ili agonije. Da li ovo objašnjava učestalu pojavu NLO-a u regionima u kojima se vode ratovi, gdje dolazi do masovnog unuštenja, patnje i pogibije ljudi?

  U USA trenutno imamo nekoliko slučajeva potomstva vanzemaljaca i ljudi, koji žive zajedno. To je jedan sociološki eksperiment koji sprovodi naša vlada.

  Kroz cijelu našu istoriju, kao i praistorijska vremena odvija se jedna stalna genetička manipulacija čovjeka od strane Ultra-terestrijalaca u njihovima pokušajima međusobnog ukrštanja kako bi spasili, odnosno, održali svoju rasu. Nordička rasa je takođe uzimala učešća u ovim eksperimentima, što čini da mi danas djelimo s njima mnogo toga zajedničkog.

  Greys-i imaju sposobnost da se kamufliraju, odnosno pretvore u visoke plavokose Nordike uz pomoć projiciranja svoje mentalne energije. Plavokosi Nordici se, s druge strane, nikada ne pretvaraju u greys-e. Neki Nordici koje smo imali priliku vidjeti zajedno s greys-ima su fizički stvarni, međutim, oni su zarobljeni od strane greys-a. Njih su greys-i ili paralizovali ili su im neutralisali njihovu sposobnost teleportiranja kroz vrijeme i druge dimenzije.

  I plavokosi Nordici i greys-i imaju sposobnost da dezintegrišu materiju u energiju i onda da reintegrišu tu energiju ponovo u materiju. Ova njihova sposobnost im omogućava da prolaze kroz zidove i da otimaju ljude iz zatvorenih prostorija ili zaključanih auta.

  (* Mislim da se, u suštini, ovdje radi o tome da su greys-i «prirodno» stvorenja četvrtog nivoa denziteta isto kao i Nordici i 4D Reptoidi, dok smo mi na trećem nivou denziteta. Kao takvi oni mogu da prolaze kroz materiju i manipulišu njome. Isto tako, i reptoidi i greys-i se hrane našim biološkim supstancama samo dok borave u 3D. Normalno, u njihovoj prirodnoj oblasti postojanja, tj. 4-tom denzitetu, oni se hrane energijom specifičnih frekvencija koje ljudska bića proizvode sve dok se nalaze u ovoj ovakvoj “nesvijesti”. Ta naša “nesvijest” je rezultat njihovog programiranja nas – kroz vijekove – Za vrijeme svih ovih ratova, vještački “injženerisanih” od strane njih, odnosno njihovih “proksija” – iluminata, kao i katastrofa, unutrašnjih i vanjskih konflikata u kojima se programirano ljudsko biće svakodnevno nalazi, oslobađa se ta energija specifičnih frekvencija kojom se oni hrane. Da bi oni mogli da prosperiraju, ljudska bića moraju da pate. Tako nas drže u nekoj vrsti vremenske petlje, gdje manipulišu nama i našom istorijom kako njima to odgovara, dok malo kome od nas istovremeno padne na pamet sama mogućnost da bi i mi mogli biti u odnosu na nekog drugog isto kao što su ovce u odnosu na nas.  – B.P.)

  Orginalni Rigelijanci su nekada bili Nordici, dok nisu bili napadnuti od strane greys-a, parazitske rase, koja ih je porobila i kasnije se na silu ukrštavala s njima. Neki plavokosi Nordici su uspjeli tada da pobjegnu i nastane se na planeti Zemlji, gdje su navodno, zajedno sa Ultra-terestrijalcima začeli život na «našoj» planeti. Navodno, upravo zbog ovih naših zajedničkih predaka, danas nam mnogi posvećuju veliku pažnju. Greys-i su mogli i mogu, veoma lako, da impregniraju ženska ljudska bića, na njihovim letjelicama ili dok one mirno spavaju u svojim kućama. Prilikom toga oni se ne moraju pojaviti u fizičkom, odnosno, vidljivom obliku.

GREYS – Tip A

  «A» tipovi greys-a imaju veliki nos i takođe potiču sa Rigela. To su oni greys-i s kojima naša vlada ima sporazum.

PODACI

–         visina 120 – 140 cm, težina oko 20 kg

–         dva polukružna crna oka, bez zjenica. Oči su im velike, oblika badema, izdužene, upadnute, međusobno udaljene i lagano zakošene, kao kod «orijentalaca» ili «mongoloida»

–         glava im je prema ljudskim standardima veća u poređenju s njihovim torzom i tjelom

–         nemaju  ušnih školjki ili bilo kakvih otvora sa strane glave

–         nos dugačak i neizražajan

–         vrat im je tanak i u nekim slučajevima nevidljiv zbog zaštitih odjela koje nose

–         na glavi nemaju dlaka

–         trup im je mali i tanak

–         normalno nose neku vrstu metalne ali veoma elastične uniforme

–         ruke su im duge i tanke i normalno dosežu do koljena

–         na rukama imaju četiri prsta, bez palca, dva prsta se čine dužim od ostala dva. Imaju i neku vrstu noktiju. Prsti su im međusobno povezani tankim nježnim membranama

–         noge su im kratke i tanke. Izgledaju slično nogama orangutana

–         nemaju zube

–         boja kože im u raznim slučajevima varira, od svijetlo smeđe do sivkaste, ponekad ima i ružićaste tonove. Struktura kože je najsličnija reptilskoj, s krljuštima i veoma je elastična; imaju glatke mišiće a nemaju poprečno-prugastu muskulaturu. Lako se znoje, što čini da im tijela imaju veoma specifičan miris. Pod mikroskopom struktura njihove kože ima mrežast izgled. Neki sugerišu da je struktura njihove kože najsličnija granularnoj koži nekih guštera, kao što su iguane i kameleoni.

–         nemaju vidljivih reproduktivnih organa. Možda su im oni atrofirali evolutivne degeneracije. Nemaju genitalije. To sugeriše da se najvjerovatnije razmnožavaju kloniranjem

–         čine se kao da su pravljeni po nekom kalupu, jer dijele skoro identične crte lica

–         u tijelima im dominira neka bezbojna tekućina, bez crvenih krvnih ćelija. Nemaju limfocite. Ne postoje nikakve ćelije koje bi mogle služiti kao nosioci kiseonika. Nije poznato da uzimaju neku hranu ili da piju vodu. Neki naučnici vjeruju da im hrana nije ni potrebna. Nemaju nikakav digestivni sistem.

–         kod njih postoje mnoge anatomske varijacije

–         ne znamo kolika im je dužina života

GREYS – TIP B

  –    Tip B su greys-i koji potiču sa Z-Reticulae 1. S ovim greys-ima je naša vlada takođe sklapala neke sporazume.

  PODACI:

–         psihologija im je manje više slična psihologiji rigelijanskih greys-a

–         postoje muški i ženski

–         ovima treba hrana da bi opstali,

–         imaju aseksualni oblik reprodukcije, «orulo» se razvija unutar njihovih ženki

 Z-Reticulae 1 – Tip B

GREYS – TIP C

Tip C, 1 i 2, su greys-i porijeklom sa Z-Reticulae 2. Ovi greys-i su vanzemaljci-naučnici. Oni proučavaju nas i našu planetu.

  PODACI – Br. 1

–         psihologija im je slična psihologiji Z-Reticulae Tipa 1. Razlikuju se po očima. Oni imaju velike crne zjenice

–         imaju uši

–         imaju isti tip reproduktivnog sistema kao i Z-Reticulae, Tip 1.

–         Imaju tanke usne na ustima i grlo uz pomoć kojeg su u stanju da govore

Z-Reticulae 2 – Tip C (Br. 1)

  PODACI – Br. 2

–         razlikuju se po obliku glave (pogledaj sliku)

–         Tip C, br. 2, imaju šiljate uši

–         manji su po veličini od 1-vog tipa, Z-Reticulae 2.

–         Reprodukuju se uz pomoć jajeta

Z-reticulae 2 – Tip C (Br.2)

Tip D – NORDICI

  Tip D su Norici. Ovi Nordici su obično plavokosi i humanoidnog su tipa.

PODACI:

  Prosječna visina

Muškarci: 2.0 m

Žene: 1.7 m

Prosječna težina:

Muškarci: 90kg

Žene: 70kg

Temperatura tijela

Muškarci: 98.6 F

Žene: 98.6 F

Puls/Disanje

Muškarci: 72/16

Žene: 72/21

Krvni pritisak

Muškarci: 120/80

Žene: 80/50

Životni vijek

Muškarci: 60 zemaljskih godina

Žene: 23 zemaljske godine

Dolaze sa različitih mjesta, ali uglavnom iz sazviježđa Plejada i Oriona

Napomena: imao sam priliku da vidim neke Nordike koji su bili dosta niži po visini, s tamnijom kožom i očima. Još uvijek nemam dovoljno podataka o ovoj vrsti.

Tip E – Oranđ (Oranges)

  Crvenokosi humanoidi. Dolaze sa područja zvijezde Bernard

  PODACI:

  Prosječna visina

Muškarci: 2.0 m

Žene: 1.7 m

Prosječna težina:

Muškarci: 70 kg

Žene: 50 kg

 Temperatura tijela: 91F

 Puls/Disanje: 242/61

 Krvni pritisak: 80/40

Napomena: ponekad mogu da nose i bradu

Advertisements

Komentariši

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

w

Povezivanje na %s